Archive for maj, 2014

Konfirmation 2014

Konfirmation i Buerup Kirke, 11. maj 2014
 
 foto: Viggo K. Pedersen

 

Digital selvbetjening

Hvis du/I har en computer er det bedste råd at gå ind på siden www.borger.dk
Her er en fantastik god og udførlig vejledning.
Den 1. februar 2014 trådte loven om obligatorisk digital selvbetjening i kraft
Det betyder, at en anmeldelse om navneændring ved vielse, navneændring, navngivning og anmeldelse om faderskab (ansvars & omsorgserklæring), som udgangspunkt skal afgives gennem digital selvbetjening ved hjælp af NemID på www.borger.dk
Omsorgs- og ansvarserklæring:

Hvis I får et barn, ikke er gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal I indgive en omsorgs- og ansvarserklæring til præsten eller kordegnen i det sogn, hvor i bor.Gå ind på www.borger.dk  tast faderskab og følg vejledningen. 

N.B. Husk at: Omsorgs- og ansvarserklæringen skal indgives inden 14 dage efter barnets fødsel.

Hvis der går over 14 dage, kan præsten eller kordegnen ikke behandle sagen. Sagen vil så blive videresendt til Statsforvaltningen.

Men Statsforvaltningen arbejder desværre ikke så hurtigt, som vi gør i kirkerne. Det kan vare et par måneder, før den fælles forældremyndighed er på plads, og det er et problem, hvis barnet skal døbes eller navngives og have sin fars navn.

Derfor er rådet, at I går vejen over præsten eller kordegnen i det sogn, hvor I bor. Vi skal betjene jer, uanset om I er medlemmer eller ej. og det gør vi gerne, for det er vores arbejde.

 

Navneændring:

Gå ind på www.borger.dk og følg vejledningen.Fra 1. januar 2014 koster det et gebyr på 500 kroner at skifte navn. 

Navneændring på bryllupsdagen:

Gå ind på www.borger.dk og følg vejledningen.

Navneændring på bryllupsdagen er gratis, hvis brudeparret vælger at få fælles efternavn efter vielsen.

Uanset om I skal vies i kirken eller på rådhuset, er det præsten eller kordegnen, der ordner navneændringen og sender den videre til rette myndigheder.

Konfirmandundervisningen


Nyt om konfirmandundervisningen efteråret 2014


Elever fra Sæby-Hallenslev Friskole 

Efter aftale med skolen fortsætter vi som hidtil i konfirmandlokalet i Sæby, så undervisningen begynder: Tirsdag den 16. september kl. 8.00.

Elever fra Høng Skole 

Høng Skole vil ikke længere afgive eleverne i skoletiden, så efter aftale med skolen bliver konfirmandundervisningen lagt: Tirsdag kl. 14.00.Der afgår en bus fra Høng mod Sæby kl. 13.55.

Konfirmandindskrivning 

Vi 4 præster fra den gamle Høng Kommune har aftalt at holde en fælles konfirmandindskrivning før sommerferien, fordi det er uafklaret, hvordan konfirmanderne skal fordeles.Alle konfirmander vil ikke kunne gå til undervisning i Finderup. Erfaringerne fra det forløbne år viser, at konfirmandholdene bliver for store. Der er ikke plads i undervisningslokalerne og slet ikke i Finderup Kirke på konfirmationsdagen. Konfirmander, der bor i Høng, vil have førsteret til at gå til konfirmandundervisning i Finderup. Resten af konfirmanderne skal gå til undervisning i det sogn, hvor de bor.

 

I vil få brev om, hvornår der bliver holdt en fælles indskrivning, og ved indskrivningen vil I få meddelelse om, hvilken dato undervisningen starter.

 

Betlehemsbilleder

Ved juleafslutning med Sæby-Hallenslev Friskole, kom Tove Styhm til at nævne, at vi manglede noget om Jesu fødsel.
Senere ringede lærer Pia Bilenberg, og fortalte at hendes 3. klasse gerne ville lave nogle billeder om Betlehems-fortællingen.

Resultatet blev 5 flotte og farvestrålende billeder med Maria og Josef, barnet i krybben, får og kameler, engle og stjerner, som er nu hængt op og kan ses i Sæby Kirke.

foto: Ellen Margrethe Jehg

Julens barn har Himlen med

Tove Styhm Sønderbæk

Jeg har sagt det før, og jeg siger det igen. Julen er for mig den største højtid, fordi det var i julen, det hele begyndte.
Evangeliet om Jesus Kristus når sit klimaks til påske, men uden jul ville der ikke være nogen påske. Lys og gran og nisser er såmænd hyggeligt nok, hvis det ikke tager overhånd. Men julens afgørende budskab er, at Guds egen Søn blev kød og blod på vores jord.
Jeg tror på, at det har en betydning for moderne mennesker, ellers ville de ikke strømme i kirke juleaften overalt i landet. Der er brug for en pause i hverdagens stress og jag. Der er en længsel efter en dybde, som kun kan findes i kirkens rum, og juleaften er det tilladt at gå i kirke uden at risikere, at ens omgivelser rynker på næsen.

I kirken vil vi allerhelst synge de julesalmer, vi har kendt, fra vi var børn, men der findes også mange gode sange i juletiden, både gamle og nye.
Julen varer jo egentlig fra juledags morgen til hellig tre konger. Den opfattelse kan vi bare ikke komme igennem med mere.  Juletiden i vore dage er tiden fra 1. december til juleaften. Sådan vil forretningerne have det, ellers sælger de ikke nok, og sådan er det blevet. Vi kan lige så godt overgive os og få del i hyggen.En af de sange, vi hører op mod jul, er oprindelig norsk. Derfor er den først blevet sunget af Oslo Gospel Choir. Den norske tekst er skrevet af præsten og salmedigteren Eivind Skeie. Melodien er iørefaldende, og teksten er smuk, så selvfølgelig er den dukket op i en dansk udgave for nogle få år siden. Det er bl.a. Stig Rossen og Simone, der har indsunget den, og den dukker med garanti op til jul igen i år:

Nu i den hellige time
står vi i stjerneskær
og hører klokkerne kime
for nu er julen her.

Omkvæd:
Englene synger højt i kor
synger om fred på vor jord
Verden var aldrig helt forladt
en stjerne skinner i nat

En nyfødt kærlighed sover
nu er Guds Himmel nær
vor lange vandring er ovre
stjernen er standset her
Englene synger …

Se, Himlen ligger og hviler
på jordens gule strå.
Vi står ved krybben og smiler
for vi er fremme nu
Englene synger …

Her kan vi drømme om den fred
som vi skal eje engang
for dette barn har Himlen med
og jorden fyldes med sang
Englene synger …

(Eivind Skeie/Tore W. Aas)

 

 

Se Tove Styhms tidligere indlæg:
At leve med sine døde, november 2013
Islams mangel på kvinderettigheder, juli 2013
En sommer rig på nåde, maj 2012
Et glædeligt budskab, november 2012
Den Stærkestes ja, april 2013
Påsketanker, marts 2013
Kirkelige vielser i eller uden for kirkens rum, august 2013

webmaster@tissoepastorat.dk

© www.kirkecom.dk