Næste gudstjeneste:

 

Søndag den 25. oktober
kl. 9.00 v/ Andreas Norbjerg

VALGFORSAMLINGEN 2020 i BUERUP SOGN

Ved afholdt valgforsamling tirsdag den 15. september 2020, hvor der til menighedsrådet skulle vælges 5 medlemmer og mindst 1 stedfortræder, valgtes følgende til menighedsrådet:

Flemming Deleuran
Leif Hesseldahl
Lene Hesseldahl
Charlotte Westh Hartsø
Jeanette Moll Sørensen

Til stedfortræder valgtes:
Lisbeth Johansen

Det valgte fuldtallige menighedsråd konstituerer sig inden 1. søndag i advent i det kommende kirkeår.

I medfør af Kirkeministeriets cirkulærer nr. 9011, nr. 9012 og nr. 9013 af 10. januar 2020, bekendtgøres hermed, at der senest 4 uger ( dvs. senest den 13. oktober 2020) kan indgives en kandidatliste for evt. afholdelse af afstemningsvalg.

Venlig hilsen
Valgbestyrelsen

webmaster@tissoepastorat.dk

© www.kirkecom.dk