Næste gudstjeneste:

 

Lørdag den 28. november kl. 13.00
— hvor kirkens adventskrans hænges op og sognepræsten fortæller om den kommende adventstid.

Til årets julekoncert, har kirkens organist  samlet 5 unge klassisk musikere, der vil spille koncerten og fylde kirken med stemningsfuld julemusik.
Menighedsrådet glæder sig til at byde velkommen til en traditionel hyggelig aften i kirken.
Der er gratis adgang, men det er bedst at reservere plads til arrangementet ved henvendelse til:
  Flemming Deleuran, tlf: 5820 7317 eller  fdn@buerupkirke.dk 
– og oplys blot navn og hvor mange I kommer.

VALGFORSAMLINGEN 2020 i BUERUP SOGN

Ved afholdt valgforsamling tirsdag den 15. september 2020, hvor der til menighedsrådet skulle vælges 5 medlemmer og mindst 1 stedfortræder, valgtes følgende til menighedsrådet:

Flemming Deleuran
Leif Hesseldahl
Lene Hesseldahl
Charlotte Westh Hartsø
Jeanette Moll Sørensen

Til stedfortræder valgtes:
Lisbeth Johansen

Da der den 13. oktober 2020 ikke var modtaget kandidatliste for evt. afholdelse af afstemningsvalg, er de nævnte personer hermed endelig valgt til menighedsrådet.

Det valgte, fuldtallige menighedsråd konstituerer sig inden 1. søndag i advent, hvor deres funktionsperiode begynder.

Venlig hilsen
Valgbestyrelsen

webmaster@tissoepastorat.dk

© www.kirkecom.dk