Næste gudstjeneste: 

16. søndag efter trinitatis

Høstgudstjeneste
den 19. september, kl. 10.30

Traditionen følges, så efter høstgudstjeneste bydes på lidt godt at spise og drikke, samt auktion over
nogle af høsttidens blomster, frugter og urter.

Areal- og afstandskrav i folkekirken er ophævet

Sundhedsstyrelsen har nu ophævet anbefalingerne om én meters afstand mellem personer og to meter, når der synges.
Det betyder, at alle areal- og afstandskrav i folkekirken er ophævet.


Efterårets samtalesaloner

Buerup Menighedsråd og Buerupegnens Beboerforening glæder sig til at byde velkommen til efterårets samtalesaloner:

tirsdag den 26. oktober, kl. 19:30 – Emne: “Eksperter”
og
tirsdag den 23. november, kl. 19:30 – Emne: “ord”.

Aarhus universitetsforlag har udgivet nogle små hæfter: “Tænkepauser” der omfatter et bredt udsnit af spændende emner, som man med stort udbytte kan diskuteres og især samtale om.

Det kan være nyttigt, at gennemlæse aftenens emnehæfte inden man mødes for at deltage i samtalerne.

Tilmelding og emnehæfter kan gratis rekvireres hos Leif Hesseldahl, mobil: 30 27 63 08.

Menighedsrådet byder på lidt brød, ost, vin, kaffe og the.
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig, da vi har begrænset plads i beboerhuset, Buerupvej 24, hvor vi samles.


Tilmelding til konfirmation i Buerup Kirke 2022. Læs mere

webmaster@tissoepastorat.dk

© www.kirkecom.dk