Paulus skriver breve. Maleri af Valentin de Boulogne. Kilde: Wikimedia Commons.

Næste gudstjeneste:

Den  8. oktober kl. 10.30

L E G A T

Til understøttelse af unge under videregående uddannelse uddeler Det Mylius Holstein Rathlouske Legat i december måned d.å. enkelte legatportioner. Legatet kan søges af unge hjemmehørende i Buerup, Reerslev, Skellebjerg eller Kirke Helsinge sogne. Skriftlig ansøgning med angivelse af tilknytningen til nævnte sogne, oplysning om cpr. nr., bankoplysninger reg.nr. og konto nr., redegørelse for behov, dokumentation for påbegyndelse af videregående uddannelse og eventuelle anbefalinger og referencer sendes snarest og senest den 31. oktober 2023 gerne pr. mail til:

Kattrup Godskontor
c/o ADVODAN
Ndr. Ringgade 70 C
4200 Slagelse
slagelse@advodan.dk

webmaster@tissoepastorat.dk

© www.kirkecom.dk