Buerup kirke

Buerup Kirke
Lillevej 2 A
Buerup
4450  Jyderup

 

 

Kirken er  åben alle dage:
Sommer: kl. 8-20
Vinter: kl. 10-16

 

Find vej til kirken

Buerup Kirke

— er en forholdsvis ung kirke. Den blev bygget i 1887 af godsejer Christian Selchau, Selchausdal og skænket til beboerne i den nordlige del af Sæby Sogn.

Kirken var kommunalt ejet fra 1887 til 1969, hvor den overgik til selveje. I 1920 blev Buerup udskilt fra Sæby som et selvstændigt sogn.

Kirken er beliggende i et smukt kuperet landskab på jord, der blev skænket af godsejer Frederik E.H. Bernstorff-Mylius, Kattrup.

Kirken er opført af røde mursten,  efter tegninger af arkitekt Vilhelm Klein, og består af tårn, skib med let fremspringende korsarme og kor med apsis mod øst. Bygningen er præget af stilblandinger, hvor man er søgt tilbage til middelalderens romanske og gotiske kirkebyggeri. Det spidse tårn er karakteristisk for 1800-tallets kirkebyggeri i Danmark.

Kirkegården blev anlagt i 1894, og ligkapellet er fra 1895.

Gammelt maleri af Buerup kirke under opførelse.

Maleri fra 1920 af Peder Johansen, Langemark (1848-1920), viser Buerup Kirke under opførelse i 1887. Maleriet findes i Buerup Menighedshus.

Kirkeskibet som hænger i Buerup kirke

Kirkeskibet er fremstillet af tjener Julius Petersen, Selchaussdal i 1925 og skænket til kirken i 1929 af godsejer Gundo Vogt, Selchausdal.
Det er en model af orlogsfregatten “Danmark”, der oprindelig var udstyret med 44 kanoner. Men kanonerne er på et tidspunkt før 1950 blevet fjernet fra skibet. Sandsynligvis på grund af den dårlige harmoni mellem kirkens budskab om fred og et krigsskib.

Altersølvet bestående af kalk, disk og oblatæske er fremstillet 1887 af Peter Herz, København. Alle tre dele er dekoreret med kløverbladskors.

Fattigbøssen på kirkedøren er ligeledes fra 1887.

Sølvkransene i trækasser med glaslåg er ophænt i kirken til minde om afdøde personer fra Kattrup og Selchausdal.
De to på kirkens nordvæg er til minde om kirkens grundlægger Christian Selchau og hans søster, og de fem kranse på sydvæggen er til minde om medlemmer af familien Bernstorff-Mylius, Kattrup.
Kransene lå under begravelseshøjtidelighederne ved kisterne.

Dåbsdragten i udstillingsskabet, er syet i 1897 af grevinde Marie Louise Bernstorff-Mylius, Kattrup.
Dåbsdragten blev udlånt til “ægtefødte Børn, hvis forældre bor paa Kattrup Gods”.
Til dåbsdragten hører en bog med navnene på de døbte børn og deres forældre, som har lånt dåbsdragten. Det første barn, der er nævnt i bogen, er døbt den 17. oktober 1897 og det sidste barn den 30. september 1951.

Messedragter fra 1887 opbevares i udstillingsskabe i kirken.

alteret i Buerup kirke

Koret er særpræget ved at være placeret fem trappetrin over skibets gulv. Det er en stor fordel ved bryllupper og konfirmationer, hvor menigheden har let ved at følge de kirkelige handlinger.

Alterbordsforsiden er tegnet, skåret og skænket til kirken i 1962 af komtesse Magda Bernstorff, Kattrup.

Alterbilledet viser Kristus som velsigner med højre hånd og holder Bibelen i venstre hånd. Billedet er signeret H. Hahn, 1887, og er oliemalet år 1887 af den danske kunstmalerinde Henriette Hahn-Brinckmann, (f. Kbh. 1862 – d. Tyskl. 1934); hun har malet kirkens eksisterende billede i Tyskland – efter et museumsbillede – som var malet (kopieret) af Giovanni Bellini, efter det originale billede (“Den velsignende Christus”), der oprindeligt er udført/”designet” ca. år 1505 af den venetianske maler Cima da Conegliano. (originalen findes hos: Staatliche Kunstsammlungen, Dresden)..

Prædikestolen i Buerup kirke

Prædikestolen, der er fra 1887 blev i 1935 udsmykket med billedskærerarbejde udført af godsejer Gundo Vogt, Selchausdal.

 

Orgelet blev i 1898 skænket til kirken af Michelle Selschau, Selchausdal. Det er fremstillet af orgelbygger I. Starup i København og er et af de ældste Starup-orgeler. Orgelet blev totalrenoveret i 2004.

Kirkeklokken fra 1887 var af støbejern og uden klang. Men i 1959 skænkede Kattrups ejer, skibsreder A.P. Møller to nye kirkeklokker af malm til erstatning for den gamle.
Klokkerne har indskriften: “Gud til ære os til gavn, kald og kim i Jesu navn”

Forside af bogen om Buerup kirke

Bogen om Buerup Kirke

I 2005 udgav Menighedsrådet  bogen: “Buerup Kirke – en gave  til sognets beboere”.
Her kan  du læse hele kirkens historie  og se gamle billeder fra Buerup.

Bogen kan købes i kirken, eller bestilles  hos: www.almuebøger.dk

webmaster@tissoepastorat.dk

© www.kirkecom.dk