præst Mogens Bennedsgaard Hagen

Sognepræst
Mogens Bennedsgaard Hagen
Sorøvej 2, Sæby
4270 Høng
Telefon: 5885 2741 eller e-mail:
mobh@km.dk

Sognepræst Mogens B. Hagens prædiken
påskedag 2022 i Hallenslev kirke

Kristus er opstanden!

Som en løbeild er budskabet nået frem til os. Først fortalt af skræmte, men glade kvinder, så af tvivlende og svigtende mænd, siden af en begejstret Peter, derefter på forskellig måde af menigheder ud over verden. Og nu her i Hallenslev. Kristus er opstanden!

Vi søgte efter den korsfæstede og døde Jesus i gravens mørke – men mødte den opstandne Kristus i forårssolens første røde stråler.

Kristus er opstanden! Midt i en verden fyldt til randen af fake news og bad news er her endelig good news. Evangeliet over alle evangelier: Kristus er opstanden!

Nu er der brug for den ypperste digterkunst, hvis budskabet skal matches.

Grundtvig gendigter:
Triumf blev der nu, hvor kun gråd hørtes før,
kun Død sad i Helved bedrøvet,
keruben oplod den forseglede dør,
skjoldvagten sig kasted i støvet.

Og om lidt skal vi synge Holger Lissners ord:
Og når Gud gir liv
og gør det underfuldt af trods,
blir det påske og opstandelse
hos os!.

Trods er et nøgleord i dag – døden trækker dybe spor gennem verden, og det har den i de senere år gjort i særlig grad. Dødens plovfure er alle smerteligt bekendt.

Men nu byder Gud døden trods – og ikke kun døden. Al den ondskab, der fylder vores verden – al grådighed, alt begær, al egoisme, alt det, der går imod Guds drømme om fællesskab, kærlighed og tryghed i en frodig og grøn verden, alt det, bliver nu budt trods. Der bliver budt op til en sidste ydmygende dans. Det onde skal og må tabe.

Dagen i dag er glædens og sejrens dag – det er dagen, hvor vi må takke og lovprise Gud for hans underfulde gerninger.

Dagen i dag er håbets dag – i dag er der sået en spire, der vil vokse op til et smukt træ og bære frugt den dag Guds fjende er endeligt besejret. Paulus forkynder: Og når så alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underlægge sig under ham, som har lagt alt under ham, for at Gud kan være alt i alle.

Men endnu er vi i verden. Vi tør håbe på Guds rige – vi tør tro på, at Gud en dag vil blive alt i alle.

Winston Churchill, den engelske bulldog har bl.a. sagt:
Dette er ikke enden. Det er ikke engang begyndelsen på enden. Men måske, så er det enden på begyndelsen.

Måske et lidt rigeligt pessimistisk citat sådan en skøn påskemorgen. Men dog med den sandhed, at der er lang vej endnu.

Om ikke så længe, så er denne gudstjeneste til ende – og vi går ud af kirken – ud i påskesolen.

Vi går lidt lettere, skuldrene er sænket – vi tør tro og håbe – vi mærker Guds kraft i ryggen. Vi mærker hans sol skinne os i ansigtet. Det er forår!

Verdens igenfødelse
glæden igenføder;
skønt fornyet skabningen
den Opstandne møder.
Øst og vest og syd og nord,
ild og vand og luft og jord
synger påskesalmer.

Men hvis vi sænker blikket på vej hen over kirkegården, så ser vi vore kæres navne på stenene, og vi mærker dødens stilhed som et svagt kuldegys i forårsvarmen.

Ja, Kristus er opstanden, men vore døde er ikke.

Det digter Lissner om, som vi skal synge det om lidt.

Kan vi tro det? Det er aldrig set,
at de døde rejser sig fra deres grave.
Vi har hørt, at det trods alt engang er sket,
at en sten er blevet væltet i en have.

Og når Gud gir liv
og gør det underfuldt at se,
blir det påske, og opstandelse
kan ske.

Og senere digter han om håbets puls, der banker i vort blod – og også Grundtvig digter om blodbanen – I husker sikkert ordene fra ”Hil dig frelser” – Grundtvigs storladne, smukke og mange ord: – derfor beder jeg med tårer, led den ind i mine årer, floden som kan isbjerg smelte, floden som kan klipper vælte, som kan blodskyld tvætte af.

På en dag som i dag bruser i blodet en sang om glæde, håb og tro. Men i hjertet er også en bøn om, at det må blive påske og forår for os.

Og i dagens evangelium er der da også gemt trøsterige ord om, at vi er set i vores smerte og frygt.

Men englen sagde til kvinderne. »Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede.

Med de ord forkynder englen, at Gud ved, hvilken smerte, vi bærer på. Gud ved, at det er vores lod en dag at søge vore kære i gravene. Og evangelierne bevidner, at vores frygt og angst er kendt – Markus’ evangelium sluttede oprindeligt med, at kvinderne flygtede fra graven ude af sig selv af angst.

Vores smerte, vores tab, vores angst og frygt er kendt af Gud.

Men ind i vores virkelighed forkynder Gud i dag en modvirkelighed – et håb, der kan bære igennem.

Der er endnu en lang række hverdage foran os – men som Kingo digter:

Gud skal i morgen dig
vække her,
men siden der
til liv evindelig.

I dag tør vi tro det – jo, det er sandt:

Kristus er opstanden!

Glædelig Påske!

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed.

AMEN.

Konfirmation i Buerup 2022

Til min store glæde har jeg fået flere henvendelser fra forældre, der ønsker konfirmation i Buerup 2022.
Der vil være konfirmation i Buerup søndag den 1. maj ’22 kl. 10.30, for dem, der måtte ønske det.
Forberedelsen finder sted i Sæby, hvis konfirmanden går på friskolen der, eller i Finderup, hvis konfirmanden går i skole i Høng.
Konfirmanderne vil enten blive forberedt af mig eller af sognepræst Susanne Pedersen.

Se hvordan du tilmelder dig til forberedelse i Finderup sogn (Høng). Læs mere

På gensyn
sognepræst Mogens B. Hagen

webmaster@tissoepastorat.dk

© www.kirkecom.dk