Når et elsket menneske dør

Når man mister en man holder af rammes man ofte af stor sorg, og mange befinder sig i en “choktilstand”. I sådan en situation er det rart at have en person, der har et overblik over alt det, der skal gøres.
Bedemænd i dag er meget behjælpelige med alt det praktiske, såsom

• At give pårørende en saglig rådgivning
• At forestå de praktiske opgaver ved planlægning af højtideligheden
• At give de pårørende orientering om de omkostninger, der er
forbundet med det aftalte arrangement
• Udfylde dødsanmeldelsen
(Det er dog muligt selv at ordne ovenstående uden en bedemands hjælp)

Når et menneske dør, er der mange ting, der skal tages stilling til:

• Skal afdøde jordfæstes eller kremeres
• Skal højtideligheden foregå i en kirke eller på et kapel
• Skal der være gejstlig medvirken
• Hvor skal afdøde begraves, eller hvor skal urnen nedsættes

I dag kontakter mange, som den første en bedemand. Denne kommer sædvanligvis ud til en samtale, hvor alle de praktiske ting bliver diskuteret. Ofte kontakter bedemanden præsten, og i fællesskab træffer pårørende og præsten aftale om tid til både samtale, og hvornår højtideligheden skal finde sted.
Vælger man at holde en begravelse eller bisættelse i kirken eller i et kapel, er der et fast ritual, som præsten skal bruge. Som pårørende har man dog stor indflydelse på, hvordan handlingen skal foregå, således at man får sat et personligt præg på højtideligheden (det skal dog her påpeges, at der er forskel på præster, og hvad disse tillader).
Man skal også være opmærksom på, hvis man ønsker at synge en sang eller salme, som ikke er trykt i den danske salmebog, er det organisten, som skal godkende den valgte salme eller sang.
I fællesskab med præsten tager man stilling til:

• Hvornår og hvordan højtideligheden skal finde sted
• Hvilke salmer der skal synges
• Hvad og hvor meget der skal siges om afdøde

Kirkegården

Sammen med graveren ved den kirkegård, som man vælger, finder man det sted, hvor afdøde skal begraves. Der kan være forskellige regler fra kirkegård til kirkegård. Det er derfor en god idé at rådføre sig med graveren på kirkegården.
Graveren kan oplyse om den pågældende kirkegårds regler for urnegravsteder, vedligeholdelse af gravstedet, og evt. sten-type etc.

webmaster@tissoepastorat.dk

© www.kirkecom.dk