Archive for the ‘Ikke kategoriseret’ Category

På udflugt med Buerup menighedsråd

Posted on: No Comments

 

Konfirmation 2021

Konfirmandtilmelding

KLIK HER for at tilmelde dit barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation med dit NemID.
Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen.
Hvis dit barn er døbt i udlandet eller et andet kristent trossamfund, skal du bruge en kopi af dåbsattesten.

Angiv, at barnet skal gå til konfirmationsforberedelse i Finderup sogn og hvor I ønsker at konfirmationen skal finde sted. Vær opmærksom på, at Finderup sogn ikke nødvendigvis er jeres bopælssogn. Hvis I er i tvivl om, hvilket sogn, I bor I, så kan I indtaste jeres adresse på www.sogn.dk og få svaret.

Det er vigtigt, at I i kommentarfeltet skriver, hvilken skole, barnet går på, og hvis det går på eller skal gå på Høng Skole, så om det skal gå i 7. x, y eller z.

Den digitale konfirmandtilmelding er åben mellem 1. april og 30. september, men du kan tidligst tilmelde dit barn året før konfirmationen.

I 2021 er der konfirmation i Finderup kirke for Høng Privatskole Kristi Himmelfartsdag torsdag den 13. maj ved Susanne og for Høng Skole Bededag fredag den 30. april ved Susanne og Mogens. Klokkeslæt bliver meddelt senere. Mogens B. Hagen tilbyder også konfirmation i Sæby kirke søndag den 25. april og i Buerup kirke søndag den 2. maj.

Konfirmationsforberedelsen finder sted i Finderup sognegård om tirsdagen kl. 14.30-16.00. Første gang tirsdag den 8. september.
Undervejs i forløbet vil der være 2-3 dage med heldagsundervisning – dette er tilpasset skolens kalender. Plan over undervisningsforløbet vil blive udleveret, når vi mødes første gang.

Har I problemer med tilmeldingen eller er der andre spørgsmål, kontakt Susanne på mail supe@km.dk eller tlf. 58262031 eller Mogens på mail mobh@km.dk eller tlf. 29743999.

Ekstraordinært menighedsrådsvalg

Posted on: No Comments

Ekstraordinært Menighedsrådsvalg i Sæby Sogn, Kalundborg Provsti.

Der udskrives ekstraordinært valg til menighedsråd, for at få besat 1 ledig plads i det fælles menighedsråd, Sæby- Hallenslev Menighedsråd.

I den anledning afholdes offentligt orienterings- og opstillingsmøde, torsdag den 11. .januar 2018 kl. 18.00  i konfirmandslokalet i Sæby.

Valgdagen er den 13. marts 2018, og sidste frist for indlevering af kandidatlister er tirsdag den 30. januar 2018 kl. 19.00 til:

Fungerende formand for menighedsrådet Inge Frederiksen Sæbyvej 37, Sæby
eller næstformand Lissen Ekkelund Holm,  Bødkervænget 7, Sæby.

Valgbestyrelsen
Sæby- Hallenslev Menighedsråd


 

Dagsorden for orienterings- og opstillingsmøde
Torsdag den 11. januar 2018

1. Velkomst v/ valgbestyrelsen
2. Valg af dirigent

Orienteringsmøde:
3. Menighedsrådets opgaver og kompetenser
4. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg
5. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet
6. Redegørelse for reglerne for opstilling af kandidatlister og afvikling af valget

Opstillingsmøde:
7. Valg af stemmetællere
8. Opstilling af kandidater til menighedsrådet
­—-a. Navneforslag
—-b. Prsentation af kandidater til menighedsrådet
—-c. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne
—-d. Afstemning
9. Meddelelse af afstemningsresultatet
10. Valg af stillere (mindst 5, højst 15)
11. Aftale mellem kandidater og stillere om supplering af kandidatlisten
12. Eventuelt


Regler for opstilling og indgivelse af kandidatlister, se www.retsinformation.dk

Sogneaften med Den Syngende Maler

Torsdag den 23. marts havde vi en festlig sogneaften i Sæby.

Næsten 60 mennesker var mødt og alle stole og borde var i brug.

Kl. 18 blev der serveret stegt flæsk med persillesovs fra Café Liv i Høng. Maden var yderst velsmagende og der var rigeligt til alle. Alle måtte i sving for at få maden på bordene – selv Sæby-Hallenslevs formand Søren måtte i gang som tjener.

Kl. 19 gik Den Syngende Maler, Børge Larsen fra Harndrup, og hans akkompagnatør på scenen og vi fik historien om Sigfred Pedersens liv og digte. Det var festligt, lærerigt og smukt og alle sang med på ”Med Amor som blind passager”, ”Tørresnoren” og alle de andre gode sange.

Stor tak til alle fremmødte og til Børge Larsen,

Menighedsrådene i Tissø pastorat

Månedens salme

Posted on: No Comments

http://www.eksistensen.dk/100-salmer.html

 

Gud Helligånd, tænd ild i vore tanker

1
Gud Helligånd, tænd ild i vore tanker,
så troen gløder og hjertet banker,
og vi tør slippe die ord,
forlade de spor,
der fører til intet, hvor ingenting gror.
Så derfor kom! Du må begynde at handle,
ja kom! Vis os, at du kan forvandle!
Gud Helligånd! Du må begynde at handle,
ja kom! Vis os, at du kan forvandle os!

2
Du ser vor nød: de magter, som os binder,
så troen svækkes og håbet svinder,
de gør, at skyggerne gror,
og smerten bliver stor,
og mennesker fryser og splittes på jord.
Så derfor kom! Du må begynde at handle,
ja kom! Vis os, at du kan forvandle!
Gud Helligånd! Du må begynde at handle,
ja kom! Vis os, at du kan forvandle os!

3
Du har den kraft, der kan forløse verden,
du har den trøst, der kan lindre smerten,
i dig er Kristus på jord,
og Gudsriget gror,
så mennesker heles og frydes og tror.
Så derfor kom! Du må begynde at handle,
ja kom! Vis os, at du kan forvandle!
Gud Helligånd! Du må begynde at handle,
ja kom! Vis os, at du kan forvandle os!

Holger Lissner 2000

© Tekst og musik: Ernesto Cardoso, Paul Roberto, Déa Affini, Eder Soares, Tercio Junker og Darlene. Arrangement: Peter Arendt. Dansk tekst: Holger Lissner.

 

Den første adventsweekend blev en festlig oplevelse i Buerup

Posted on: No Comments

 

Lørdag var der først familiegudstjeneste i Buerup kirke.
Det nystartede børnekor sang smukt for os under ledelse af Maj-Britt, og bagefter var der krybbespil. Børn og voksne dramatiserede i fællesskab den kendte historie om barnet, der blev født i stalden i Bethlehem julenat – og der manglede bestemt ikke noget. Der var både engle og hyrder med rensdyr – en krovært, der ikke havde plads i herberget og de hellige to konger med de tre gaver til barnet i krybben. Til sidst sang vi ”Et barn er født i Bethlehem” og ”På loftet sidder nissen”.

krybbespil-kollage

sdr

Bagefter gik vi ned til forsamlingshuset, hvor Menighedsrådet og Beboerforeningen i fællesskab bød på glögg og æbleskiver, og hvor der var mulighed for at binde adventskranse og lave juledekorationer. Her blev kirkens flotte adventskrans bundet, og da der næste dag, 1. søndag i advent var festgudstjeneste i kirken, bar det nyvalgte menighedsråd kransen ind i procession.

1-s-i-advent-2016-2

Det var ikke helt let at få den tunge adventskrans båret ind, men det lykkedes og selv om kransen måske hang lidt skævt, blev det et godt billede på samarbejde.
Mens kransen blev båret ind, sang Seniorkoret utroligt smukt om netop adventskransen. Til sidst tændte en lang præstearm det første lys, og så var det nye kirkeår i gang. Undervejs i gudstjenesten sang Seniorkoret igen for os og til sidst blev ”Skyerne gråner” sunget som vekselsang mellem kor og menighed.
En meget smuk start på det nye kirkeår i Buerup sogn og i Tissø pastorat.

1-s-i-advent-2016Fotos: Elisabeth  Andersen og Mogens B. Hagen

webmaster@tissoepastorat.dk

© www.kirkecom.dk