Ekstraordinært menighedsrådsvalg

Ekstraordinært Menighedsrådsvalg i Sæby Sogn, Kalundborg Provsti.

Der udskrives ekstraordinært valg til menighedsråd, for at få besat 1 ledig plads i det fælles menighedsråd, Sæby- Hallenslev Menighedsråd.

I den anledning afholdes offentligt orienterings- og opstillingsmøde, torsdag den 11. .januar 2018 kl. 18.00  i konfirmandslokalet i Sæby.

Valgdagen er den 13. marts 2018, og sidste frist for indlevering af kandidatlister er tirsdag den 30. januar 2018 kl. 19.00 til:

Fungerende formand for menighedsrådet Inge Frederiksen Sæbyvej 37, Sæby
eller næstformand Lissen Ekkelund Holm,  Bødkervænget 7, Sæby.

Valgbestyrelsen
Sæby- Hallenslev Menighedsråd


 

Dagsorden for orienterings- og opstillingsmøde
Torsdag den 11. januar 2018

1. Velkomst v/ valgbestyrelsen
2. Valg af dirigent

Orienteringsmøde:
3. Menighedsrådets opgaver og kompetenser
4. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg
5. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet
6. Redegørelse for reglerne for opstilling af kandidatlister og afvikling af valget

Opstillingsmøde:
7. Valg af stemmetællere
8. Opstilling af kandidater til menighedsrådet
­—-a. Navneforslag
—-b. Prsentation af kandidater til menighedsrådet
—-c. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne
—-d. Afstemning
9. Meddelelse af afstemningsresultatet
10. Valg af stillere (mindst 5, højst 15)
11. Aftale mellem kandidater og stillere om supplering af kandidatlisten
12. Eventuelt


Regler for opstilling og indgivelse af kandidatlister, se www.retsinformation.dk

webmaster@tissoepastorat.dk

© www.kirkecom.dk