Konfirmandundervisningen


Nyt om konfirmandundervisningen efteråret 2014


Elever fra Sæby-Hallenslev Friskole 

Efter aftale med skolen fortsætter vi som hidtil i konfirmandlokalet i Sæby, så undervisningen begynder: Tirsdag den 16. september kl. 8.00.

Elever fra Høng Skole 

Høng Skole vil ikke længere afgive eleverne i skoletiden, så efter aftale med skolen bliver konfirmandundervisningen lagt: Tirsdag kl. 14.00.Der afgår en bus fra Høng mod Sæby kl. 13.55.

Konfirmandindskrivning 

Vi 4 præster fra den gamle Høng Kommune har aftalt at holde en fælles konfirmandindskrivning før sommerferien, fordi det er uafklaret, hvordan konfirmanderne skal fordeles.Alle konfirmander vil ikke kunne gå til undervisning i Finderup. Erfaringerne fra det forløbne år viser, at konfirmandholdene bliver for store. Der er ikke plads i undervisningslokalerne og slet ikke i Finderup Kirke på konfirmationsdagen. Konfirmander, der bor i Høng, vil have førsteret til at gå til konfirmandundervisning i Finderup. Resten af konfirmanderne skal gå til undervisning i det sogn, hvor de bor.

 

I vil få brev om, hvornår der bliver holdt en fælles indskrivning, og ved indskrivningen vil I få meddelelse om, hvilken dato undervisningen starter.

 

webmaster@tissoepastorat.dk

© www.kirkecom.dk