Digital selvbetjening

Hvis du/I har en computer er det bedste råd at gå ind på siden www.borger.dk
Her er en fantastik god og udførlig vejledning.
Den 1. februar 2014 trådte loven om obligatorisk digital selvbetjening i kraft
Det betyder, at en anmeldelse om navneændring ved vielse, navneændring, navngivning og anmeldelse om faderskab (ansvars & omsorgserklæring), som udgangspunkt skal afgives gennem digital selvbetjening ved hjælp af NemID på www.borger.dk
Omsorgs- og ansvarserklæring:

Hvis I får et barn, ikke er gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal I indgive en omsorgs- og ansvarserklæring til præsten eller kordegnen i det sogn, hvor i bor.Gå ind på www.borger.dk  tast faderskab og følg vejledningen. 

N.B. Husk at: Omsorgs- og ansvarserklæringen skal indgives inden 14 dage efter barnets fødsel.

Hvis der går over 14 dage, kan præsten eller kordegnen ikke behandle sagen. Sagen vil så blive videresendt til Statsforvaltningen.

Men Statsforvaltningen arbejder desværre ikke så hurtigt, som vi gør i kirkerne. Det kan vare et par måneder, før den fælles forældremyndighed er på plads, og det er et problem, hvis barnet skal døbes eller navngives og have sin fars navn.

Derfor er rådet, at I går vejen over præsten eller kordegnen i det sogn, hvor I bor. Vi skal betjene jer, uanset om I er medlemmer eller ej. og det gør vi gerne, for det er vores arbejde.

 

Navneændring:

Gå ind på www.borger.dk og følg vejledningen.Fra 1. januar 2014 koster det et gebyr på 500 kroner at skifte navn. 

Navneændring på bryllupsdagen:

Gå ind på www.borger.dk og følg vejledningen.

Navneændring på bryllupsdagen er gratis, hvis brudeparret vælger at få fælles efternavn efter vielsen.

Uanset om I skal vies i kirken eller på rådhuset, er det præsten eller kordegnen, der ordner navneændringen og sender den videre til rette myndigheder.

webmaster@tissoepastorat.dk

© www.kirkecom.dk