Den Stærkestes ja

En hilsen til årets konfirmander

 

Den grund Du har i dåben lagt,
Dit stærke ja til svage,
bekræfter Du skal stå ved magt
i dag og alle dage.

Sådan står der i en af de salmer, vi skal synge til jeres konfirmation. Salmedigteren Johannes Johansen skrev den, mens han var præst på Thurø, fordi hans konfirmander foreslog, at han skulle skrive en konfirmationssalme, de kunne synge til deres fest i kirken.
Det allervigtigste i salmen er vers 5, for her bliver I mindet om, at det er Gud, der er fundamentet under jeres liv. Konfirmationen er en bekræftelse af dåben, men hvem er det, der bekræfter, at dåben skal stå ved magt? I siger jeres fælles ja. Jeres ja kan bare ikke stå alene. I må have Guds ja med jer som den vigtigste halvdel. Det første officielle møde mellem Gud og mennesker sker ved dåben. Her lyder ordene, hvor den stærkeste siger ja til det lille menneskebarn, og Han fortryder aldrig sine løfter. Vi mennesker kan løbe fra vores løfter. Vores tro kan være stærk eller svag, og indimellem kan den være helt forsvundet, men det gør ingenting, hvis blot Gud bliver ved med at tro på os, og det gør Han.

I kender ikke jeres fremtid. I aner ikke, hvordan alting ser ud, når I bliver voksne og skal hjemmefra for at prøve jeres vinger af. Men I skal huske, at jeres Himmelske Fader tror på jer, hvad der end sker. Hans ja står ved magt i dag og alle dage.

Tak for nogle hyggelige timer.

Kærlig hilsen fra Tove


 

Se Tove Styhms tidligere indlæg:
 En sommer rig på nåde, maj 2012
 Et glædeligt budskab, november 2012

webmaster@tissoepastorat.dk

© www.kirkecom.dk