Regler for udlån af Sognegårde

Sæby og Hallenslev

Formål hvortil Sæby Sognegård og Sognehuset i Hallenslev kan udlånes:
• Til foreningen, der er hjemmehørende i Tissø Pastorat, der i forvejen har et samarbejde med Sæby og Hallenslev
Menighedsråd.
• Til særlige udstillinger fra lokale kunstnere der er hjemmehørende i Tissø Pastorat. Udstillingerne må ikke have
karakter af salgsudstillinger.
• Til udlån til arrangementer der er af arbejdsmæssig karakter, f.eks. præstekonvent, personalemøder eller
kursusvirksomhed, hvor kirkelige ansatte eller menighedsrådsmedlemmer deltager.

Betingelser for lån:
• Låneren skal sikre, at antallet af deltagere til lånerens arrangement ikke overstiger det antal personer, som det
pågældende lokale er godkendt til.
• Lokalerne afleveres ryddelige og rengjorte.

Ansøgning om lån:
Der skal rettes henvendelse til menighedsrådets formand og næstformand.
Kontaktoplysninger på disse, findes på Tissø Pastorats hjemmeside, under menighedsråd.
Låner skal ansøge om lån af lokale minimum 30 dage før lokalet ønskes til lån.
Menighedsrådet forbeholer sig til hver en tid at afslå udlån af lokalerne.

 

webmaster@tissoepastorat.dk

© www.kirkecom.dk