Menighedspleje

Sæby-Hallenslev Menighedsråd har meldt sig ind i Kalundborg Provstis Menighedspleje

Medlemskabet af Menighedsplejen betyder at beboerne i Sæby og Hallenslev kan deltage i Menighedsplejens aktiviteter.
Blandt Menighedsplejens mange aktiviteter kan nævnes månedlig fællesspisning, sommerudflugt for ældre og enlige, juleaften for ensomme, samt jule- og feriehjælp.

Hvad er en ”menighedspleje”?

Lige siden Kirkens grundlæggelse har kristne set det som deres opgave at udøve omsorg overfor de svage i samfundet.
Menighedsplejen er en organisation under Folkekirken, hvis opgave er at varetage omsorg for de særligt udsatte mennesker i alle aldre.

Menighedsplejen i Kalundborg Provsti

Menighedsplejen i Kalundborg Provsti har med udgangspunkt i provstiets sogne til opgave at være kirke i arbejdstøjet, at yde hjælp til personer, der har brug for en ekstra håndsrækning.

Vi lægger vægt på, at det at være menighedspleje ikke kun handler om at yde økonomisk støtte og hjælp til mennesker i nød, men at det også handler om at give tilbud til mennesker, der føler sig alene.

Menighedsplejen i Kalundborg Provsti er en selvstændig forening med egne vedtægter, uafhængig økonomi og egen bestyrelse. Vi er medlem af den landsdækkende paraplyorganisation ”Samvirkende Menighedsplejer”

Læs mere på Menighedsplejens hjemmeside

 

webmaster@tissoepastorat.dk

© www.kirkecom.dk