To menighedsråd bliver til et
På menighedsrådenes møde den 24. oktober blev det besluttet, at sammenlægge Sæby og Hallenslev menighedsråd. Det nye råd kommer til at hedde Sæby-Hallenslev Menighedsråd og ændringen træder i kraft 1. søndag i advent.

Print

Næste gudstjeneste:

Buerup Kirke
30. oktober kl. 10.30


Hallenslev kirke
2. november kl. 17.00


Buerup kirke
6. november kl. 16.00


Sæby kirke
6. november kl. 19.00


 

Se billedserie fra høstfesten i præstens have, klik her


Kirke på landet 

— en kilde til håb

Læs interessant artikel, skrevet af generalsekretær Kirsten R. Laursen, i Samvirkende Menighedsplejers magasin “Sammen”

KLIK HER

 Sognepræsten har været på “skattejagt” i de gamle aviser og fundet denne sjove historie i Kristelig Dagblad d. 29/9-1943: 

“Sumpskildpadde gaar Algang.
En Dreng, der bor i Finderup, fandt forleden en Sumpskildpadde, der i det for Skildpadder særegne Tempo kom vraltende hen ad Landevejen. Det viste sig, at det var en Skildpadde, som havde begivet sig ud på Algang. Den havde – da den blev fundet – netop tilbagelagt de 10 km.
Naturligvis havde den ikke overholdt Tiden, for den var allerede i August Maaned stukket af fra sin Mage, der boede hos en Familie i Buerup. For Familien i Buerup er der det ærgerlige ved Historien, at man netop havde sluppet den anden Skildpadde løs, for at den skulde finde sin Mage. Siden har man ikke et noget til den, men i Stedet for har man nu faaet den første forsvundne Skildpadde tilbage”.

 

 

 

webmaster@tissoepastorat.dk

© www.kirkecom.dk